Invictus Games 2018

 

Uprzejmie informujemy, iż Minister Obrony Narodowej Pan Antoni MACIEREWICZ wyraził zgodę na udział  w przedsięwzięciu sportowym dla weteranów poszkodowanych Invictus Games (IG). Jest to przedsięwzięcie międzynarodowe, cykliczne – coroczne, w 2018r odbywające się w Sydney -Australia, w okresie pomiędzy 18 a 29 października.

 

Pomysłodawcą tej inicjatywy, jest członek brytyjskiej rodziny królewskiej, książę Harry, który powołał w tym celu specjalną fundację pełniącą rolę organizatora. Głównym przesłaniem IG nie jest zdobywanie medali, tylko traktowanie sportu jako formy rehabilitacji i tym samym pomoc weteranom w ich powrocie do zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego.

 

Należy nadmienić, że ważnym ogniwem przedsięwzięcia IG są rodzina  i przyjaciele, którzy towarzyszą zawodnikom podczas zawodów. Są oni integralną częścią zawodów. Organizatorzy podkreślają, że traktują to przedsięwzięcie jako odpowiedni czas i miejsce na podziękowanie osobom, które  na co dzień przebywają z weteranami poszkodowanymi i opiekują się nimi. Przeznaczona jest dla nich specjalna trybuna, z której mogą obserwować i dopingować swoich bliskich. Rodzina  i przyjaciele towarzyszą zawodnikom przez cały czas trwania zawodów począwszy od uroczystego rozpoczęcia, aż do oficjalnego zakończenia zawodów.

 

 

Obecnie analizuje się szczegółowe aspekty przedsięwzięcia, w tym możliwość udziału członków rodziny zawodnika (decyzja w tej sprawie zapadnie w późniejszym terminie). Konkurencje sportowe w jakich mogą startować weterani poszkodowani ulegają modyfikacji, w zależności od kraju, w którym odbywają się zawody. W roku 2018 zaproponowane zostały następujące konkurencje: łucznictwo, lekkoatletyka, kolarstwo, regaty, wyciskanie sztangi leżąc, siatkówka na siedząco, pływanie, koszykówka na wózkach, rugby na wózkach, wioślarstwo halowe.


Podkreślenia wymaga fakt, że jeden zawodnik może brać udział w kilku konkurencjach o ile nie koliduje to z ogólnym harmonogramem zawodów.

 

 

Wiodącą dyscypliną sportową, zespołową będzie siatkówka na siedząco, pływanie, wioślarstwo halowe. Do udziału w przedsięwzięciu MON rozpatruje skierowanie w 2018r. do 20 zawodników. Skład zasadniczy w trakcie przygotowań krajowych, uzupełni 10 weteranów rezerwowych. W celu przygotowania sportowego zawodników, oprócz indywidualnego treningu, MON planuje 3 zgrupowania krajowe, poprzedzające IG w oparciu o Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo - Kondycyjny Mrągowo w łącznym wymiarze 31 dni: (7 w marcu, 10 w czerwcu i 14 we wrześniu). W pozostałych terminach weterani będą trenowali samodzielnie pod nadzorem trenerów w miejscach zamieszkania oraz w ramach np. w-f dla kadry (w tym zakresie dotyczy to weteranów służących lub pracujących w MON).

 

 

Biorąc powyższe pod uwagę serdecznie zachęcamy weteranów poszkodowanych do zgłaszania swojego uczestnictwa w zaprezentowanym przedsięwzięciu. W tym celu, CW przygotowało  Formularz Zgłoszeniowy do pobrania, wraz z wzorem do wypełnienia. Wypełnione druki proszę przesyłać bezpośrednio pocztą (listem poleconym) do Centrum Weterana ma adres:

Centrum Weterana działań Poza Granicami Państwa
00-909 Warszawa
ul. Puławska 6A
„rekrutacja INVICTUS GAMES 2018”

a kopie wysłać elektronicznie na mail centrumweterana@ron.mil.pl
Dodatkowo informujemy, iż przygotowania do IG 2017 i 2018 można obserwować na załączonych stronach internetowych www.invictusgames2017.com
i www.invictusgamesSydney2018.org

 

Formularz                        Wzór

 

            

 

  O składzie polskiej reprezentacji na Igrzyska Invictus Games - Sydney Australia 2018 zdecyduje powołana komisja w skład której prawdopodobnie wchodzić będą :

•    2-3 osoby zajmujące się sportem (sportem niepełnosprawnych);
•    Przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
•    Przedstawiciel Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
•    Przedstawiciel Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa;
•    Przedstawiciel Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Termin powołania komisji oraz ostateczny jej skład zostanie podany w terminie późniejszym.


Termin zgłoszeń upływa dnia 30 listopada 2017.