Aktualności
SZEF SEKRETARIATU NRFC ROZPOCZĄŁ SŁUŻBĘ W CENTRUM WETERANA
13.02.2018
W dniu 13 lutego 2018 r. w Sali Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa odbyło się powitanie płk Grzegorza KRAWCZYKA, który objął stanowisko Szefa Sekretariatu Komitetu Narodowych Sił Rezerwowych NATO.

Płk Grzegorz KRAWCZYK, który objął stanowisko Szefa Sekretariatu Komitetu Narodowych Sił Rezerwowych NATO został także z dniem 12 lutego 2018 r. awansowany na stopień "pułkownika".
Decyzją Ministra Obrony Narodowej na czas prezydencji Polski w NRFC Sekretariat tego organu NATO został włączony w strukturę organizacyjną Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Pan płk KRAWCZYK jest weteranem misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie. Został odznaczony między innymi Gwiazdą Iraku, Gwiazdą Afganistanu, Medalem Pamiątkowym Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku a także medalem NATO za udział w misji ISAF. Przez US Army został uchonorowany Navy & Marine Corps Achievement Medal oraz Achievement Medal.

Komitet Narodowych Sił Rezerwowych (National Reserve Forces Committee - NRFC) jest połączoną, międzysojuszniczą organizacją państw członków NATO. Głównym zadaniem NRFC jest umacnianie gotowości moralno-bojowej sił rezerwowych sojuszu północnoatlantyckiego (NATO). Przewodnictwo w NRFC trwa dwa lata. Obecnie Polska przejmuje je od Republiki Bułgarii na okres do 2020 roku.

Życzymy panu pułkownikowi dalszych sukcesów w służbie !