Aktualności
Wizyta w V LO w Warszawie
07.02.2018
7 lutego 2018 r. odwiedziliśmy V Liceum Ogólnokształcące im. księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Razem z Warszawskim Instytutem Inicjatyw Strategicznych przeprowadziliśmy prelekcję dla uczniów o udziale Polaków w misjach zagranicznych.

Była to wyjątkowa lekcja wykraczająca poza zakres przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie. Opowiedzieliśmy uczniom o weteranach powstań narodowych oraz kontynuatorach ich spuścizny czyli weteranach działań poza granicami państwa.
Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem a niektórzy uczniowie mogli wygrać w konkursie wiedzy o misjach grę planszową Wojsko Polskie – Misje Zagraniczne.

Dziękujemy uczniom za zaproszenie i zapraszamy do odwiedzenia Sali Tradycji Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.