Aktualności
Uwaga! Został przedłużony termin nadsyłania prac Ogólnopolskiego konkursu literackiego „Weterani – 1953 – 2015” do dnia 12 maja 2015 r,
06.05.2015
15 kwietnia wystartował adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych konkurs literacki „Weterani – 1953 – 2015”.


Organizator konkursu – Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa zapraszają uczniów do udziału w konkursie oraz do samodzielnego przygotowania tekstów literackich prozą na temat „Weterani – 1953 -2015”.

Konkurs jest realizowany w ramach organizowanego w dniach 28/29 maja 2015 roku w Bydgoszczy Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poznania historii udziału żołnierzy w misjach poza granicami państwa oraz rozwijanie umiejętności twórczych i pisarskich oraz wykorzystywania informacji pochodzących ze zbiorów literatury, Internetu, czasopism, gazet i innych mediów to najważniejsze, aczkolwiek nie jedyne cele konkursu.

Teksty w formie opowiadania , charakterystyki, pamiętnika, listu, wspomnienia, eseju lub reportażu wojennego o objętości nie mniejszej niż 5 stron, a nie większej niż 8 stron maszynopisu (czcionka 12, interlinia 1.5-wierszowa) składać należy do dnia 10 maja 2015 roku.
Prace konkursowe nadsyłać należy w formie drukowanej oraz elektronicznej na płycie CD-R lub CD-RW.

Prace nadsyłać należy listem poleconym na adres:

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
ul. Puławska 6a
00-909 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs literacki

Termin rozpoczęcia konkursu - 15 kwietnia 2015 roku.

Termin zakończenia przesyłania prac upływa 10 maja 2015 roku
.

UWAGA! Termin przesyłania prac został przedłużony do 12 maja br.


Nagrody pieniężne:

  • I miejsce - 2 500,00 zł
  • II miejsce - 2 000,00 zł
  • III miejsce - 1 500,00 zł


Uroczyste ogłoszenie wyników planuje się w dniu 29 maja 2015 roku w Bydgoszczy w czasie Centralnych Uroczystości Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

W razie niemożności przybycia laureatów konkursu organizator zastrzega sobie inny tryb wręczenia nagrody – który zostanie uzgodniony z autorem pracy i/lub jego przedstawicielem ustawowym.

Szczegółowe informacje nt. konkursu uzyskać można za pośrednictwem poczty elektronicznej: centrumweterana@wp.mil.pl oraz telefonicznie 261 842 073.

Wysłanie pracy jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zasad przedstawionych w regulaminie.

Regulamin konkursu>>>

Załącznik nr 1 - oświadczenie przedstawiciela>>>
Załącznik nr 2 - oświadczenie autora>>>>
Załącznik nr 3 - przeniesienie praw autorskich >>>

 

 

 

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Państwa