Aktualności
GRA WOJSKO POLSKIE MISJE ZAGRANICZNE
29.09.2017
W 2015 roku, współpracujący z Centrum Weterana podharcmistrz Michał MICHAŁOWSKI (ZHP W-wa Mokotów) zaproponował stworzenie edukacyjnej gry planszowej dotyczącej misji zagranicznych Wojska Polskiego.

W 2017 r. po nawiązaniu współpracy z Warszawskim Instytutem Inicjatyw Strategicznych postanowiono opracować edukacyjną grę strategiczną o misjach. Do pracy nad projektem gry włączyła się także firma „Taktyka i Strategia”. W wyniku współpracy z Centrum Weterana pojawiła się wersja próbna gry „Wojsko Polskie – Misje Zagraniczne”. Zanim gra zostanie udostępniona zainteresowanym tematem wojskowych misji zagranicznych, wersja próbna została przetestowana przez grupę nauczycieli wykładających historię w szkołach średnich. W dniu 27.09.2017 r. W Centrum Weterana odbyły się warsztaty poświęcone edukacyjnym aspektom gry. Uwagi nauczycieli zostaną uwzględnione w kolejnej wersji testowej. Projektem zainteresowała się „Polska Zbrojna” oraz TVP Historia.
Przed rozpoczęciem warsztatów przybyli do Centrum Weterana nauczyciele, składając wieniec oraz zapalając znicze oddali honory żołnierzom poległym w działaniach poza granicami państwa. Wartę honorową przy pomniku Poległych zaciągnęli „Strzelcy Rzeczypospolitej”. Następnie goście zwiedzili Salę Tradycji oraz wystawę poświęconą saperom w misji afgańskiej. Wysłuchali także prelekcji pokazującej historię działań Wojska Polskiego poza granicami państwa.

Dziękujemy panu Dariuszowi LASOCKIEMU Prezesowi Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych oraz panu Antoniemu PIEŃKOSIOWI Dyrektorowi Działu Analiz WIIS za realizację projektu. Słowa uznania dla firmy „Taktyka i Strategia” za opracowanie i wykonanie gry.
Wszystkim dziękujemy za odwiedzenie Centrum Weterana.Tekst: Andrzej KORUS