Aktualności
GOŚCIE Z CELESTYNOWA
27.09.2017
W dniu 26.09.2017 r. do Centrum Weterana przybyła grupa żołnierzy z Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie.

 W grupie znajdowali się także weterani działań poza granicami państwa. Goście wysłuchali prelekcji na temat historii weteranów w Polsce oraz uroczystości Dnia Weterana. W Sali Tradycji obejrzeli pamiątki przywiezione przez weteranów z misji zagranicznych. Kolejnym punktem programu wizyty w Centrum Weterana było zwiedzenie wystawy o działaniach saperów w Afganistanie, wraz z ekspozycją tzw. „kalaty”. Na zakończenie wizyty goście złożyli wieniec pod Pomnikiem Poległych oraz zapalili znicz przed Ścianą Pamięci.

Dziękujemy za wizytę.

Tekst: Andrzej KORUS