Aktualności
MSPO 2017 W KIELCACH
11.09.2017
Zakończył się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2017 w Kielcach.

Wśród kilkuset wystawców krajowych i zagranicznych, było także Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Stanowisko informacyjne Centrum znajdowało sie w hali "A" i było częścią ekspozycji Sił Zbrojnych RP. Pracownicy Centrum Weterana obsługujący stanowisko informacyjne spotkali się z kilkudziesięcioma weteranami i weteranami poszkodowanymi oraz rodzinami poległych żołnierzy. Odpowiadano na pytania dotyczące możliwości uzyskania statusu weterana i weterana poszkodowanego, świadczeń dla weteranów i ich rodzin a także możliwości uczestniczenia w zamierzeniach organizowanych dla środowiska weteranów. W czasie konferencji zorganizowanej przez Fundację DORASTAJ Z NAMI, przedstawiciel Zespołu Wsparcia Weteranów p. sierż. Janusz RACZY przedstawił zadania, strukturę organizacyjną Centrum Weterana oraz statystyki dotyczące pomocy udzielanej weteranom.

Odbyło się także kilka spotkań z organizacjami pozarządowymi skupiającymi weteranów, przedstawicielami organizacji proobronnych i patriotyczno wychowawczych. Stanowisko odwiedzali także goście honorowi MSPO.
Wszystkim za wizyty serdecznie dziekujemy.

 

Tekst: Andrzej KORUS