Aktualności
Mistrzostwa Wojska Polskiego w Szachach 2017
04.09.2017
Informujemy, że w dniach 15-21 października 2017 roku zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Wojska Polskiego w Szachach, których zasadniczym celem jest wyłonienie reprezentacji WP na Mistrzostwa NATO w Szachach US Texas 18.

    Organizatorem przedmiotowego przedsięwzięcia, realizowanego w ramach zadania publicznego, powierzonego przez Ministra Obrony Narodowej jest Wojskowe Stowarzyszenie „Sport – Turystyka - Obronność”, które pokryje koszty organizacyjne mistrzostw, w tym zakwaterowania i wyżywienia skierowanych osób.

    Uczestnikami zawodów mogą być m.in. weterani w 3 osobowym zespole. Weterani - szachiści (zwłaszcza pozostający poza strukturami Ministerstwa Obrony Narodowej, będący w rezerwie bądź w stanie spoczynku), chętni wziąć udział w zawodach proszeni są o kontakt z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

    Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy przesyłać zgłoszenia do 15 września 2017 roku pod numer telefonu: 727 018 872, 261 842 074  bądź na adres mailowy: weterani(at)ron.mil.pl

W załączeniu Regulamin Mistrzostw Wojska Polskiego.