Aktualności
CENTRALNE UROCZYSTOŚCI  DNIA WETERANA
28.05.2017
W dniu 28 maja w Giżycku miało miejsce centralnych obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Uroczyste zakończenie najdłuższych w dotychczasowej historii obchodów Dnia Weterana rozpoczęło się polową mszą św. w intencji weteranów. Poprzedziła ona uroczysty apel na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w trakcie którego odznaczonych zostało kilkudziesięciu żołnierzy i funkcjonariuszy służących w misjach poza granicami kraju. Poza przedstawicielami Polski w apelu wzięli też przedstawiciele armii sojuszniczych. 
W niedzielę po południu odbywa się też piknik wojskowy, podczas którego prezentowane było wyposażenie żołnierzy i funkcjonariuszy, a także czołgi, transportery i inny sprzęt wojskowy. Mieszkańcy mogą też uczestniczyć w koncertach i pokazach tanecznych. Podczas całego dnia można było także uczestniczyć w akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej przez wojsko polskie.
Oby przyszłoroczne obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa były równie udane jak pobyt na gościnnej ziemi giżyckiej.