Aktualności
Konsultacje społeczne w sprawie
13.04.2017
W dniu 7 kwietnia 2017 roku w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszających weteranów działań poza granicami państwa z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej.


Spotkanie miało charakter konsultacji społecznych i dotyczyło przedstawienia propozycji największych środowisk skupiających weteranów do nowelizacji „Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa”.

Ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Podsekretarza Stanu MON Bartłomieja GRABSKIEGO, Departamentu Spraw Socjalnych oraz Centrum Weterana. Stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Państwa - Tomasz KLOC oraz Włodzimierz WYSOCKI, ze strony Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ - Waldemar WOJTAN i Maciej WIKŁO, przedstawiciele Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa - Tadeusz SĄSIADEK, Andrzej ADAMOWICZ, Jerzy DUTKOWSKI, Michał DOWHAN i Piotr MIELNICKI.

 

Mariusz Sybilski