Aktualności
WETERANI U PIJARÓW
10.03.2017
Blisko 300 uczniów szkół prowadzonych przez Zakon Pijarów z całego kraju uczestniczyło w spotkaniu z weteranami misji poza granicami kraju.

Na temat ich służby i misji zagranicznych prelekcje wygłosili Andrzej Korus, kierownik zespołu Edukacji i Tradycji Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, ks. płk Piotr Kowalczyk i st. kpr. Tomasz Rożniakowski. Konferencja odbyła się w ramach pielgrzymki młodzieży ze szkół pijarskich m.in. z Elbląga, Poznania i Krakowa.

Spotkanie, które odbyło się w jednej z sal Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w warszawskich Siekierkach, rozpoczęło się od projekcji filmu promocyjnego, przypominającego o konieczności oddawania szacunku weteranom i uczestnikom misji.

Andrzej Korus wprowadził młodzież w temat kim jest weteran i na przykładzie powstańców styczniowych oraz szacunku z jakim spotykali się w okresie II Rzeczpospolitej, przypomniał o tym, w jaki sposób powinni być traktowani dziś żołnierze służący w misjach. - Obok wspólnych religii i języka, to właśnie świadomość udziału w powstaniach narodowych Polaków ze wszystkich zaborów była podstawą budowania tożsamości narodowej po 123 latach zaborów - powiedział. Kierownik Zespołu Edukacji i Tradycji Centrum Weterana opowiedział o historii i udziale w misjach zagranicznych kolejnych pokoleń polskich żołnierzy.

Na temat posługi kapelana wśród żołnierzy i codziennym życiu na misji mówił ks. płk Kowalczyk, kapelan Ordynariatu Polowego, obecnie koordynujący pracę księży w Wojskowym Instytucie Medycznym. Zwrócił uwagę, że posługa duchownych nie zawsze jest doceniana, a jednak podczas misji wielu żołnierzy potrzebuje obecności i wsparcia duchowego, którego nie zastąpi praca najlepszego nawet psychologa.

Świadectwem swego życia i służby wojskowej podzielił się z zebranymi st. kpr. Tomasz Rożniakowski, uczestnik misji w Afganistanie. Podczas służby w tym kraju w 2011 roku stracił rękę, w czasie jednego z patroli. Tomasz Rożniakowski ze szczegółami opowiedział o dniu, w którym został okaleczony, o życiu po misji i o tym jak trudno jest przekonać opinię publiczną, że żołnierze będąc daleko zagranicą swoją służbą troszczą się o bezpieczeństwo rodaków w kraju. Opowiedział też o swoich pasjach, podróżach i zamiłowaniu do sportu. - Motto mojego życia brzmi: "Dopóki walczysz, zwyciężasz" - zachęcał.

Przejmująca cisza z jaką wysłuchała młodzież jego świadectwa, świadczyła o uwadze, jaką skupił na sobie młody żołnierz. Jego konferencję zakończyła burza braw od zgromadzonych.
 
Pielgrzymkę młodzieży zakończyła Msza św. w Sanktuarium.

Tekst: Ordynariat WP