Aktualności
KOLEJNY KURS WCEO
06.03.2017
W dniu 1 marca 2017 r. w Centrum Weterana gościła grupa oficerów i podoficerów wychowawczych, uczestników kursu organizowanego przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Słuchacze zapoznali się z historią działań WP poza granicami państwa oraz misją, zadaniami i strukturą organizacyjną Centrum Weterana. Omówiono także procedurę uzyskiwania statusu weterana. Zwiedzili także Salę Tradycji. Na zakończenie wizyty oddali honory żołnierzom poległym i zmarłym w misjach zagranicznych.