Kontakt


Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Dyrektor
płk Leszek Stępień


lstepien(at)mon.gov.pl


ul. Puławska 6a

00-909 Warszawa

www:    centrum-weterana.mon.gov.pl

e-mail:  centrumweterana(at)ron.mil.pl

 

Zespół Wsparcia Weteranów:

e-mail:   weterani(at)ron.mil.pl


Kierownik Zespołu:

Mariusz POGONOWSK I- tel. 261-842-074

Samodzielny Referent:

            Marek RZODKIEWICZ

 

Podoficer Sztabowy:

           sierż. Janusz RACZY - tel. 261-842-234

 

Psycholog:

Anna SIEMION-MAZURKIEWICZ - tel. 261-842 -078

 

Radca Prawny:

         Izabela STELMACH - tel./fax 261-842-077
         i.stelmach(at)ron.mil.pl


Biblioteka Centrum Weterana
:

            tel. 261-842-083

            kom. 727-400-656

 

Zespół Edukacji i Tradycji

Kierownik Zespołu:

            Andrzej KORUS - tel. 261-842-073


Starszy Specjalista:


           Mariusz SYBILSKI - tel. 261-842-082


Starszy Specjalista:

           Tomasz JASIONEK - tel. 261-842-080


Zespół Zabezpieczenia


Kierownik Zespołu:

            Dariusz WAWRO - tel. 261-842-071


Samodzielny Referent:

          
           Renata TARNAWSKA-KULKA - tel. 261-842-075

Kancelaria:
          tel./fax. 261-842-075

 

Media społecznościowe:

  
  Facebook: /CentrumWeterana
   Twitter: /Cen_Weterana
   G+: /CentrumWeterana
  Youtube: / youtube.com/CentrumWeterana